Видеонаблюдение

Консултация

Безплатна консултация относно изграждането на система за видеонаблюдение. От каква концепция се нуждаете – камери, записващи устройства, захранващи устройства

Изграждане

Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на системи за видеонаблюдение. Настройка на рутери и приложения за наблюдаване и преглеждане на записи дистанционно. Доизграждане на съществуващи системи.

Поддръжка

Поддръжка на съществуващи системи, подобряване на работата им и решаване на текущи проблеми.

Back to Top
Created with Visual Composer