Комуникационни решения

Предлагаме проектиране, изграждане и оптимизиране на комуникационни мрежи

Проектираме и изграждаме локални жични и безжични мрежи, VPN мрежи. Предлагаме структурно окабеляване и изграждане на wireless мрежи за офиси, заведения, хотели и т.н.

Структурно окабеляване

Структурното окабеляване е незаменима част от създаването на добре работеща и ефективна информационна инфраструктура във всяко съвременно предприятие или организация. То обединява в една обща система различни по своето предназначение и функционалност подсистеми за обмен на информация като компютърни мрежи, телефонни мрежи, системи за контрол и безопасност, видеонаблюдение и др. Създаването на такава универсална кабелна система облекчава значително процедурите по управление, контрол и поддръжка на всички вградени подсистеми, като заедно с това осигурява висока надеждност при функционирането им. При структурното окабеляване се използват стандартни компоненти и материали, като розетките на работните места са унифицирани и позволяват свързване на различни видове оборудване към тях, чрез това се оправдават инвестициите, след продължителна експлоатация на изградената мрежа. Структурните кабелни системи осигуряват значителна гъвкавост и възможност за лесни изменения и допълнения на всички съществуващи системи. Друга важна положителна страна на структурните мрежи е възможността да се използват едновременно няколко различни мрежови протокола и независимостта им от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване. Кабелните системи дават възможност за управление и администриране от минимален обслужващ персонал. Изградените кабелни трасета могат да бъдат както с медни кабели, така и с оптични, като се допуска в една мрежа комбинирането на двата вида кабели.
Една от ключовите стъпки е да проучим вашите текущи и бъдещи нужди, за да оптимизираме максимално бюджета ви. Част от въпросите, на които заедно ще търсим отговор са: как може да се промени вашата организация в бъдеще, какви са финансовите ви възможности, кой ще има достъп до системата и от къде, каква степен на сигурност искате да се постигне и др.
След цялостно детайлно проучване ние изготвяме план и ви предлагаме оптимални решения според вашите финансови възможности.

Оптимизация на локални мрежи

Във вътрешната ви мрежа цари пълен хаос? Ние сме хората, които ще помогнат за справяне с тази ситуация. Предлагаме ви безплатно обследване на мрежата и изготвяне на логическа схема на текущото състояние, след което ще ви предложим адекватно решение на вашите проблеми.

Конфигуриране на комуникационни устройства

Извършваме конфигуриране на всякакъв вид комуникационни устройства по ваши изисквания – рутери, суичове, аксес пойнт устройства (AP)

Терминални решения

Терминалните решения предлагат ред предимства пред използването на настолен или преносим компютър.
Някои от по-важните предимства на терминалните решения са:
ниска себестойност за един брой работно място
използва се един сървър (компютър), към който се свързват всички тънки клиенти
намаляване на разходите по поддръжка на хардуера
намаляване на разходите за електричество

Съществуват два основни типа терминални решения
Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
Session-Based Desktop

Изграждане на виртуални частни мрежи (VPN)

VPN (virtual private network или виртуална частна мрежа) е мрежа, чрез която можете да се свързвате отдалечено към мрежата на вашия офис, както и да имате сигурен достъп отвсякъде. За осъществяване на връзката е необходимо да имате интернет връзка и конфигурирани за целта VPN сървър и клиентско приложение на вашия компютър. Чрез изграждането на VPN връзка информацията се предава криптирана между устройствата, като по този начин се защитава фирмената информация.

Съществуват различни хардуерни и софтуерни решения за VPN сървър. Предлагаме безплатна консултация с цел запознаване нуждите ви и избор на начина на реализиране на VPN проекта.

Безжични хотспот системи (Wi-Fi hotspot)

Изграждане на безжични хотспот системи за хотели, магазини, заведения, офиси и административни сгради.

Back to Top
Created with Visual Composer