Монтиране на телефонна централа

Описание на проекта

Монтаж и пускане в експлоатация на телефонна централа Panasonic KX-TES824 Hybrid PBX (8 вътрешни и 3 външни линии) и полагане на кабели до 8 точки.

Back to Top